Menu

Производство на дървени пелети

Дървесните пелети представляват малки гранули с цилиндрична форма и размер около 2-3 см и диаметър 5-12 мм. Производството на пелети е процес при който се изсушава и пресова дървесината в специална преса, под налягане и висока температура. Като изходен материал при производството на пелети се използват отпадъци от иглолистна и широколистна дървесина.


1000 оставащи символи